Løbende og effektiv innovation af strategien er ligeså vigtig som den løbende forbedring af driften, som oftest er på dagsordenen. Den hast og styrke som verden forandrer sig med fordrer en aktiv innovation af strategien, når nye forretningsrisici og muligheder viser sig. Det gælder om – både at forfølge stabile udviklingstendenser og at evne at justere kursen, når grænser og rammer for forretningen ændres.

Monitorering og oversættelse af globale trends til konkrete forretningsmuligheder er fundamental for strategiudviklingen og endnu mere for dens eksekvering.

Det såkaldte innovationskompas gør det lettere at navigere mellem de eksterne og interne udfordringer og prioritere innovationstiltag i de 4 dimensioner: Markedsudvikling & trends, Kundeforståelse & relationer, Kompetencemix & udvikling, Company kultur & systemer og indgår naturligt i SPCs tilgang til strategi & innovation.