Udvikling af en forretningsunderstøttende governance struktur, der balancerer fokus på compliance, drift og strategi er en udfordring med de nuværende forretningsvilkår og reguleringsregimer.  Kravene til compliance har tendens til at skubbe ledelsens agenda fra dialog om strategisk positionering mod fokus på operationel excellence.

Forbedring af governance fordrer et udadvendt perspektiv, netværkskompetencer og evnen til løbende at følge og udnytte de ændringer som bl.a. teknologi og marked, ændrede grænser mellem brancher og konkurrenternes ”next move” skaber og at vælge de potentielt mest lønsomme innovationer.

Det er en fordel at skabe en proaktiv og balanceret governance kultur, hvis man vil deltage i udviklingen af nye markeder og sikre sig en position som ”the first second mover”.  Det er ofte den mest profitable tilgang, hvis man er markedsklar på det rigtige tidspunkt.  SPC bidrager til en tidlig langsom start og en forberedt hurtig eksekvering, når innovationer skal gøres lønsomme.