For de fleste organisationer er det en stor udfordring, at skabe balance mellem de driftskompetencer, der kan skabe resultater på kort sigt og de udviklingskompetencer, der kan sikre optimal udnyttelse af morgendagens potentialer. Det er kun ved at finde den rette balance man kan skabe lønsom innovation. Og, den balance er svær at finde i dagligdagens driftsfokus – ofte befinder organisationer sig reelt ”out of balance”. Gennem helhedsorienterede og økonomisk inspirerede løsninger med et holdepunkt i både drift og udvikling er der basis for at finde den rette balance mellem de kort- og langsigtede mål.  SPCs søgen efter lønsomme løsninger er baseret på erfaringer fra rådgivningsvirksomhed og fra en række sektorer, som f.eks. transport, byudvikling, energi, miljø, klima og ressourceeffektivitet.